Afdruk

GEGEVENS OVEREENKOMSTIG § 5 TM

Claudia Boehner
CeeBe BV
Scheepvaartkaai 16
B-3500 Hasselt

CONTACT

Telefoon: +32 11 15 12 15
E-mail: info@ceebe.be

BTW-NUMMER

Omzetbelasting-identificatienummer volgens § 27 a, Belgische omzetbelastingwet:  

BE 0656.866.083

EU-GESCHILLENBESLECHTING

De Europese Commissie biedt aan platform aan voor het online beslechten van geschillen: https://ec.europa.eu/consumers/odr/.

Ons e-mailadres vindt u in het colofon hierboven.

BESLECHTING VAN CONSUMENTENGESCHILLEN/UNIVERSELE ARBITRAGECOMMISSIE

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen in geschilbeslechtingsprocedures voor een consumentenarbitragecommissie.